Klub młodzieżowy

Klub młodzieżowy

Klubowe centrum Aktywności E-Świ@t

 • - Ciekawe zajęcia edukacyjne z komputerem i internetem
 • - Gry i konkursy z nagrodami
 • - Wyjścia do kina, teatru
 • - Pomoc w nauce
 • - Pomoc psychologiczna
 • Godziny otwarcia
 • Poniedziałek 16:00 - 19:00
 • Wtorek 16:00 - 19:00
 • Czwartek 16:00 - 19:00
 • ul. Piłsudskiego 97 domofon 11 w oficynie
 • ZAPRASZAMY do projektu "Edu-akcja!" zorganizowaliśmy cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży podzielony na trzy bloki rozwijające inne umiejętności i zainteresowania: -warsztaty artystyczne, -z zakresu kompetencji społecznych -obsługi komputera. Tematem przewodnim będą zagadnienia oscylujące wokół tematu różnorodności i bogactwa kulturowego, zarówno w ich materialnym jak i społecznym wymiarze. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod edukacji nieformalnej – za pomocą aktywnych warsztatów, gier, zabaw, symulacji, dramy, pokazów. Program zajęć nastawiony jest na rozwijanie kreatywności, zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży, stanowiąc tym samym doskonałą alternatywę spędzania czasu wolnego i edukację przez zabawę. Spotkania stanowić będą ofertę dla dotychczasowych podopiecznych organizacji jak i dla chętnych nowych uczestników. Miejsce realizacji warsztatów: lokal Fundacji "Dajmy Szansę", ul. Piłsudskiego 95 i 97, oficyna, Piątek 16.00-18.00
 • PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ WROCŁAW www.wroclaw.pl