Informacje

Inicjatywa - integracja

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0185/20, pt. „Inicjatywa - integracja” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja "Dajmy Szansę"

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 - 30.06.2023

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu, firmy Point Sp. z o.o. pod adresem: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław
e-mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, telefon: 71 3614494

HARMONOGRAM-WSPARCIA-II-GRUDZIEŃ-2021

Dolnośląska integracja

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0098/19, pt. „Dolnośląska integracja” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja "Dajmy Szansę"

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 - 31.05.2022

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu, firmy Point Sp. z o.o. pod adresem: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław
e-mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, telefon: 71 3614494

HARMONOGRAM-WSPARCIA-DI-GRUDZIEŃ-2021

Profesjonalna integracja

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0090/19, pt. „Profesjonalna integracja” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja "Dajmy Szansę"

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 - 31.05.2022

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: M. Wrocław, wrocławskiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, M. Wałbrzych, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego oraz ząbkowickiego.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu, firmy Point Sp. z o.o. pod adresem: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław
e-mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, telefon: 71 3614494

HARMONOGRAM-WSPARCIA-PI-GRUDZIEŃ-2021

Integracja społeczno-zawodowa w Subregionie wrocławskim, wałbrzyskim i M. Wrocław

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0067/18, pt. „Integracja społeczno-zawodowa w Subregionie wrocławskim, wałbrzyskim i M. Wrocław” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja "Dajmy Szansę"

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 31.12.2021

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: M. Wrocław, wrocławskiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, M. Wałbrzych, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego oraz ząbkowickiego.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu, firmy Point Sp. z o.o. pod adresem: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław
e-mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, telefon: 71 3614494

HARMONOGRAM-WSPARCIA-ISUB-GRUDZIEŃ-2021

Integracja społeczno-zawodowa na Dolnym Śląsku

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0071/18, pt. „Integracja społeczno-zawodowa na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja "Dajmy Szansę"

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 31.12.2021

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu, firmy Point Sp. z o.o. pod adresem: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław
e-mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, telefon: 71 3614494

HARMONOGRAM-WSPARCIA-IDS-GRUDZIEŃ-2021

Rewitalizacja społeczno-zawodowa

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0071/17, pt. „Rewitalizacja społeczno-zawodowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja „Dajmy Szansę”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2020

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji, na terenie gmin: Wrocław, Strzelin, Brzeg Dolny, Wołów, Dzierżoniów.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
– poradnictwo psychologiczne;
– poradnictwo i doradztwo zawodowe;
– coaching;
– szkolenia kompetencji społecznych;
– szkolenia zawodowe;
– staże zawodowe;
– pośrednictwo pracy;
– pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.
Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu: Point Sp. z o.o.
Adres: ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław, mail: point@point.wroc.pl, tel. 71 361 44 94


HARMONOGRAM-WSPARCIA-RSZ-CZERWIEC-2020

Skip to content