Aktualności

  • 06
  • Sie

PORADNICTWO PRAWNE i OBYWATELSKIE

  • 06 sierpnia 2019

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

ul. RĘKODZIELNICZA 1
od poniedziałku do piątku
w godz 8.00-16.00
Rejestracja
tel. 71/777-98-88
(Dom Kultury – Pilczyce)
/dojazd tramwajami linii 31 /
ul. IGNUTA 125
od poniedziałku do piątku
w godz 8.00-20.00
Rejestracja
tel. 71/777-98-88

ul. PIŁSUDSKIEGO 94 Ip.
- środy 14.00 - 18.00
Rejestracja w godz 14.00-18.00
tel. 793 845539

  • 06
  • Sie

PORADNICTWO RODZINNE

  • 06 sierpnia 2019

Serdecznie zapraszamy do Poradni Rodzinnej Fundacji „Dajmy Szansę”.

Nasz zespół to wykwalifikowani doradcy rodzinni, psycholodzy, prawnicy, spec. ds. uzależnień oraz spec. interwencji kryzysowej. Wszystkie porady u nas są BEZPŁATNE!

REJESTRACJA
wtorek - piątek 15:00 - 18:00
tel. 793 845 539

INFORMACJA
Poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:00
tel. 530 004 627

PSYCHOLOG
wtorek: 14:00 - 18:00
czwartek: 14:00 - 18:00

  • 23
  • Lip

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0071/18, pt. „Integracja społeczno-zawodowa na Dolnym Śląsku”

  • 23 lipca 2019

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0071/18, pt. „Integracja społeczno-zawodowa na Dolnym Śląsku” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Instytut Aktywnego Rozwoju.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, tj. bezrobotne lub bierne zawodowo, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- coaching;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu, firmy Point Sp. z o.o. pod adresem: ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław
e-mail: fund.dajmy.szanse@gmail.com, telefon: 71 3614494